ແຈ້ງການຕ່າງໆ

  1. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ປະຈຳປີ ພສ 2559  Download File
  2. ແຈ້ງການ ນຳໃຊ້ໃບຮັບເງິນ Download File
  3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງແບບຟອມໃບຮັບເງິນ Download File

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd