BREAKING NEWS
GMT+2 05:56

ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ

ຂັ້ນພະແນ

 1. ທ່ານ ນ. ບົວເລິງຄິນ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນ

ຮັບຜິດຊອບ ຊີ້​ນຳ​ລວມ ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ແນວ​ຄິດ, ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ;  ລົງເລິກຂະ​ແໜງແຜນການ ​​ດັ່ງ​ນີ້ :

 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ແຜນ​ງາ​ນພັດທະນາ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ແລະ ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັ​ດ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ພິຈາລະນາ;
 • ສ້າ​ງ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຄັງ​​ເງິ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ 2 ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ;
 • ສະຫລຸບສັງ​ລວມລາຍ​ງານ ສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງຊາດ ​ເປັນ​​ແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ;
 • ​ເຊັນ​ຈ່າຍ​ເງິນ ຕາມ​ໃບ​ຖ​ອນ​ເງິນ, ​ໃບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ, ​ແຊັກ​ຄັງ​ເງິນ ​ແລະ ບົດ​ບັນທຶກ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ.
 • ຮັບຜິດຊອບ​ຖື​ກຸນ​ແຈ​ສາງ​ສາງ​ເງິນ​ສຳຮອງ, ​ເລກ​ລະຫັດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ເງິນສົດ, ວັດຖຸ​ມີຄ່າ, ​ເອກະສານ​ມີຄ່າ​ຄື​ເງິນ ​ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່​ໃຫ້​ຕົກ​ເຮ່ຍ​ເສຍ​ຫາຍ ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.
 • ສະຫລຸບ​ເງິນ ​ເຂົ້າ-ອອກ ຄັງ​ສຳຮອງ ​ແລະ ຄັງ​ປະຈຳ​ວັນ ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.
 • ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາ​ຍຂອງ​ຄະນະ​ນຳ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 1. ທ່ານພົງສັກ ພົນບຸນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າພະແນກ, ປະຈຳການແທນເວລາຫົວໜ້າບໍ່ຢູ່ ຫລື ໄປວຽກທາງການ, ລົງເລິກຊີ້ນຳຂະ​ແໜງ​ລະ​ດົມ​ທຶ​ນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ​ແລະ ຊ່ວຍ​ວຽກ​ ດັ່ງນີ້ :

 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ ກົນ​ໄ​ກການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຈຳໜ່າຍ​ພັນທະບັດ ຄັງ​ເງິນ;
 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ອອກ​ພັນທະ​ບັດ​ຄັງ​ເງິນ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ;
 • ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຕິດຕາມ ການ​ເປີດ​ຊອງ​ຈຳໜ່າຍ​ພັນທະບັດ ຢູ່​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
 • ສ້າງ​ແຜນ​ ການ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ ​ແລະ ດອກ​​ເບັ້ຍ​ພັນທະບັດ​ຄັງ​ເງິນ ​ເປັນ​​ແຕ່ລະ​ເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ, ຫົກ​ເດືອນ​ທ້າຍປີ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ.
 • ຕິດຕາມ, ສະຫລຸບ, ສົມ​ທຽບ ການຈຳໜ່າຍ​, ການ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ+​ດອກ​ເບັ້ຍ ພັນທະບັດ​ຄັງ​ເງິນ ກັບ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ;
 • ສະຫລຸບສັງ​ລວມລາຍ​ງານ ສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງຊາດ ​ເປັນ​​ແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນກ ​ແລະ ຄະນະ​ນຳ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 1. ທ່ານ ພູ​ຈັນ ​ແກ້ວ​ປະ​ເສີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກຊ່ວຍ​ວຽກຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ, ປະຈຳການແທນເວລາຫົວໜ້າບໍ່ຢູ່ ຫລື ໄປວຽກທາງການ, ລົງເລິກຊີ້ນໍາ ຂະ​ແໜງ​ຄັງ​ເງິນສົດ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ​ແລະ ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຂອງ ຂະ​ແໜງ​ບໍລິຫານ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ ດັ່ງນີ້ :

 • ຮັບຜິດຊອບ​ຖືກຸນ​ແຈ​ສາງ​ເງິນ​ປະຈຳ​ວັນ, ​​ເລກລະ​ຫັດ​, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ເງິນສົດ​, ວັດຖຸ​ມີຄ່າ, ​ເອກະສານ​ມີຄ່າ​ຄື​ເງິນ ​ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່​ໃຫ້​ຕົກ​​ເຮ່ຍ​ເສຍ​ຫາຍ, ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຮັກສາ​ຄວາມ​ລັບ​ທາງ​ລັດຖະການ.
 • ສ້າງ​​ແຜນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເງິນສົດ ​ແລະ ດັດສົມ​ເງິນສົດ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຄ່ອງ​ຕົວ ຕາມ​ລະບຽບ​ກາ​ນ;
 • ຮັບ-ຈ່າຍ ແລະ ສະຫລຸບ​ເງິນ​ເຂົ້າ-ອອກ ຄັງ​ສຳຮອງ, ຄັງ​ປະຈໍາວັນ ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ວັນ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.
 • ​ເຊັນ​ຈ່າ​ຍ​ເງິນ​ອອກ​ຄັງ ຕາມ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ ​ເຊັ່ນ : ​ໃບ​ຖອນ​ເງິນ, ​ໃບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິ​ນ, ​ແຊັ​ກຄັງ​ເງິນ ​ແລະ ບົດ​ບັນທຶກ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ;
 • ຮັບ-ຈ່າຍ​ເງິນ ​ເຂົ້າ-ອອກ ຄັງ​ປະຈຳ​ວັນ ຫລື ຄັງ​ສຳຮອງ;
 • ກວດ​ນັບ​ເງິ​ນສົດ ສົມ​ທຽບ​ກັບ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ມອບ​ເງິນ, ບັນທຶກ​ບັນຊີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ການ​ເງິນ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ ຄົບ​ຖ້ວນ;
 • ສະຫລຸບ ການ​ຮັບ-ຈ່າຍ ​ເງິນສົດ​ເປັນ ວັນ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ ​ເພື່ອ​ສົມ​ທຽບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ສົມ​ທຽບ​ຍອດ​ເຫລືອ​ເງິນ​ບັນຊີ ກັບ ຍອດ​ເຫລືອ​​ເງິນ​ຕົວຈິງ ຢູ່​ຄັງ​ປະຈຳ​ວັນ​​ ​ແລະ ຄັງ​ສຳຮອງ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ແລະ ຄົບ​ຖ້ວນ.
 • ພິມ​ສະ​ໂນ​ດນຳ​ສົ່ງ​​ເອກະສານ​ທີ່​ຢັ້ງຢືນ​ເຖິງ​ການ​ເບີກ​ຈ່າ​ຍ​ເງິນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ ຂັດ​ຕິດ​ກັບ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ ​ແລ້ວ​ນຳ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ພະ​ແນ​ກບໍລິການ​ຄັງ​​ເງິນ ​ເພື່ອ​ປົດ​ບັນຊີ.
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ ໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງ.
 • ສ້າງແຜນຈັດສັນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດແຜນຈັດສັນເປັນແຕ່ລະອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
 • ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນກ ​ແລະ ຄະນະ​ນຳ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 1. ທ່ານ ວຽງສອນເພັດສີນວນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກຊ່ວຍ​ວຽກຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ, ປະຈຳການແທນເວລາຫົວໜ້າບໍ່ຢູ່ ຫລື ໄປວຽກທາງການ, ລົງເລິກຊີ້ນໍາ ຂະ​ແໜງບໍລິຫານແຫຼ່ງ​ເງິນ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື,  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້ :

 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາສ້າງ​ລະບຽບ​ການ, ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ ​ແລະ ວິທີ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ ​ໃນ​ລະບົບ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ;
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກະ​​ແສ​ເງິນ ​ໃນ​ລະບົບ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຄ່ອງ​ຕົວ;
 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ຄິດ​ໄລ່ ​ແລະ ວິ​ໄຈ ຄວາມ​ສ່ຽງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ຂອງ​ລັດ ຢູ່​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຄັງ​ເງິນ, ​ເງິນ​ຄໍ້າປະກັນ ​ແລະ ບັນຊີ​ອື່ນໆ ທີ່​ສາມາດ​ນໍາ​ໄປ​ລົງທຶນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ​ໜຶ່ງ​ປີ​ລົງ​ມາ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ນຳ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຄົ້ນ​ຄ້ວາສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ພິຈາລະນາ.
 • ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ ກົມ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ​ແລະ ບັນດາ​ກົມ​ລາຍ​ຮັບ ​ເພື່ອສ້າງ​ແຜນ​ຄາດ​ຄະ​ເນ ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ;
 • ສ້າງ​ແ​ຜນຈັດ​ສັນ ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ ງົບປະມານ ​ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນ​ເປັນ​ແຕ່​ລະອາ​ທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​​ແລະ ປີ;
 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ສ້າງ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ວຽກ​ງານ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຄັງ​​ເງິນ​ແຫ່​ງຊາດ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນກ ​ແລະ ຄະນະ​ນຳ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ຂັ້ນວິຊາ​ການ

 1. ຂະ​ແໜງ​ແຜນການ :

1). ທ່ານ ນ. ລິດຕີໄຊ ວົງວານໄຊ  ຮັບຜິດຊອບ​ :

 • ສ້າ​ງ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຄັງ​​ເງິ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ 2 ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ;
 • ສະຫລຸບສັງ​ລວມລາຍ​ງານ ສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງຊາດ ​ເປັນ​​ແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ;
 • ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ ບັນດາພະ​ແນ​ກອ້ອມ​ຂ້າງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ວຽກຈຸດ​ສຸມ​​ ໃນ​ແຕ່ລະ 2 ອາທິດ;
 • ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສ່ອງ​ແສງ​ແຜນ​ວຽກ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​​ແຕ່ລະ 2 ອາທິ​ດ;
 • ປະສານ​ສົມທົບ ​ວຽກ​ງານ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ກັບ​ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ລັດ ສ.ສ.ຫວຽດນາມ;
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ບໍລິຫານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ;
 • ຕິດຕາມ, ສໍາ​ເນົາ ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ເອກະສານ ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

2). ທ່ານ ຈັນທະວົງ ພົມມະບຸດດີ  ຮັບຜິດຊອບ​ :

 • ສ້າ​ງ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຄັງ​​ເງິ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ 2 ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ;
 • ສະຫລຸບສັງ​ລວມລາຍ​ງານ ສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງຊາດ ​ເປັນ​​ແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ;
 • ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ ບັນດາພະ​ແນ​ກອ້ອມ​ຂ້າງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ວຽກຈຸດ​ສຸມ​​ ໃນ​ແຕ່ລະ 2 ອາທິດ;
 • ປະສານ​ສົມທົບ ​ວຽກ​ງານ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ກັບ​ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ລັດ ສ.ສ.ຫວຽດນາມ;
 • ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສ່ອງ​ແສງ​ແຜນ​ວຽກ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​​ແຕ່ລະ 2 ອາທິ​ດ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.
 1. ຂະ​​ແໜງ​ລະດົມ​ທຶນ

1). ທ່ານ ຈັນທະສິນ ແພງສົມບັດ ຮັບຜິດຊອບ :

 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ ກົນ​ໄ​ກການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຈຳໜ່າຍ​ພັນທະບັດ ຄັງ​ເງິນ;
 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ອອກ​ພັນທະ​ບັດ​ຄັງ​ເງິນ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ;
 • ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ພັນທະບັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບ DMFAS.
 • ຕິດຕາມ, ສະຫລຸບ​, ສົມ​ທຽບ ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ ​ແລະ ​ດອກ​ບັ້ຍ​ພັນທະບັດຄັງ​ເງິນ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເປັນ​ແຕ່ ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ;
 • ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຕິດຕາມ ການ​ເປີດ​ຊອງ​ຈຳໜ່າຍ​ພັນທະບັດ ຢູ່​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
 • ຂຶ້ນແຜນ, ຕິດຕາມ ການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ ພັນທະບັດ ​ເປັນ​​ແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ6 ເດືອນທ້າຍປີ ​​ແລະ ປະຈຳ​ປີ.

ນອກຈາກນັ້ນໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກຂອງ ຂະແໜງບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນແລະຮ່ວມມື ດັ່ງນີ້ :

 • ຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງລະບຽບການ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ວິທີການ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ໃນລະບົບຄັງ ເງິນແຫ່ງຊາດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄາດຄະເນກະແສເງິນ ເປັນເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ເປັນຂໍ້ມູນໃນການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ;
 • ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ ກົ​ມງົບປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ, ກົມ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໜີ້​ສິນ ​ແລະ ພະ​ແນ​ກ ການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນ ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າ​ຍ ປະຈຳ​ອາທິດ
 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ຄິດ​ໄລ່ ​ແລະ ວິ​ໄຈ ຄວາມ​ສ່ຽງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ຂອງ​ລັດ ຢູ່​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຄັງ​ເງິນ, ​ເງິນ​ຄໍ້າປະກັນ ​ແລະ ບັນຊີ​ອື່ນໆ ທີ່​ສາມາດ​ນໍາ​ໄປ​ລົງທຶນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ​ໜຶ່ງ​ປີ​ລົງ​ມາ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ນຳ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຄົ້ນ​ຄ້ວາສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ພິຈາລະນາ.
 • ປະສານ​ສົມທົບ, ພົວພັນ ຮ່ວມ​ມື ກັບ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະພະ​ແນ​ກ.

2). ທ່ານ ນາງ ຈັນສະໝອນ ດວງຄຳມີ  ຮັບຜິດຊອບ​ :

 • ຕິດຕາມ, ສະຫລຸບ​, ສົມ​ທຽບ ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ ​ແລະ ​ດອກ​ບັ້ຍ​ພັນທະບັດຄັງ​ເງິນ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເປັນ​ແຕ່ ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ;
 • ຂຶ້ນແຜນ, ຕິດຕາມ ການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ ພັນທະບັດ ​ເປັນ​​ແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ6 ເດືອນທ້າຍປີ ​​ແລະ ປະຈຳ​ປີ;
 • ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ພັນທະບັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບ DMFAS;
 • ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຕິດຕາມ ການ​ເປີດ​ຊອງ​ຈຳໜ່າຍ​ພັນທະບັດ ຢູ່​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະພະ​ແນ​ກ.

3). ທ່ານ ນ. ວິດາວັນ ວັດທະນາໄລ ຮັບຜິດຊອບ :

 • ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ຕິດຕາມ ​ໃບ​ພັນທະບັດ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້, ​ເກັບ​ສຳ​​ເນົາ ​ໃບ​ພັນທະບັດ ​ທີ່​ອອກ​ຈຳໜ່າຍ​ແລ້ວ ​ແລະ ຮັກສາ​ຫົວ​ຂັ້ນ​ພັນທະບັດ;
 • ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ພັນທະບັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບ DMFAS;
 • ​ເປັນ​ນາຍ​ຄັງ​ປະຈຳ​ວັນ ຮັບ​ສະ​ໂນ​ດນຳ​ສົ່ງ​ເອກະສານ​ຈາກ​ພະ​​ແນ​ກບໍລິການ​ຄັງ​ເງິນ, ​ເບີ​ກຈ່າຍ​ເງິ​ນສົດ​ອອກ​ຈາກ​ຄັງ ສົມ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຂໍ​ຖອນ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ສຳ​ເນົ​າ​ໄວ້​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ;
 • ບັນທຶກ​ບັນຊີ​ການ​ເບີກ​ຈ່າ​ຍ​ເງິນສົດ​ອອກ​ຈາກ​ຄັງ​ປະຈຳ​ວັນ ​ເປັນ​ແຕ່​ລະລາຍ​ການ ຕາມ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ຕົວ​ຈິງ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບ GFIS ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ຖືກ​ຕ້ອງ;
 • ພິມ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ປະຈຳ​ວັນ, ​ເດືອນ, ງວດ, ປີ ​ແລະ ​ເກັບ​ສຳ​ເນົາ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນສົດ​ອອກ​ຄັງ;ນອກຈາກນັ້ນໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກຂອງຂະແໜງເງິນສົດ ດັ່ງນີ້ :
 • ເປັນນາຍຄັງປະຈຳວັນ ຮັບສະໂນດນຳສົ່ງເອກະສານຈາກພະແນກບໍລິການຄັງເງິນ, ເບີກຈ່າຍເງິນສົດອອກຈາກຄັງ ສົມທຽບໃສ່ກັບເອກະສານຢັ້ງຢືນການຂໍຖອນເງິນ ໃນແຕ່ລະວັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
 • ບັນທຶກບັນຊີການເບີກຈ່າຍເງິນສົດອອກຈາກຄັງປະຈຳວັນ ເປັນແຕ່ລະລາຍການ ຕາມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຈິງ ເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
 • ພິມສະໂນດນຳສົ່ງເອກະສານ ຢັ້ງຢືນການເບີກຈ່າຍເງິນໃນແຕ່ລະວັນ ຂັດຕິດໃສ່ກັບເອກະສານ ສົ່ງໃຫ້ພະແນກບໍລິການຄັງເງິນ ເພື່ອປົດບັນຊີ;
 • ກວດກາ, ສະຫລຸບ ສົມ​ທຽບ ບັນຊີ​ພົວພັນ ( ບັນຊີ 59…) ກັບ ພະແນກບໍລິການຄັງເງິນ ແລະ ພິມ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ປະຈຳ​ວັນ, ​ເດືອນ , ງວດ ແລະ ປີ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະພະ​ແນ​ກ.
 1. ຂະ​ແໜງ​ບໍລິຫານ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມື :

2).  ທ່ານ ນ. ວາດ​ສະໜາ ຄຳ​ພານິດ

 • ຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງລະບຽບການ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ວິທີການ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ໃນລະບົບຄັງ ເງິນແຫ່ງຊາດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄາດຄະເນກະແສເງິນ ເປັນເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ເປັນຂໍ້ມູນໃນການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ;
 • ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ ກົ​ມງົບປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ, ກົມ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໜີ້​ສິນ ​ແລະ ພະ​ແນ​ກ ການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນ ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າ​ຍ ປະຈຳ​ອາທິດ
 • ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ຄິດ​ໄລ່ ​ແລະ ວິ​ໄຈ ຄວາມ​ສ່ຽງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ຂອງ​ລັດ ຢູ່​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຄັງ​ເງິນ, ​ເງິນ​ຄໍ້າປະກັນ ​ແລະ ບັນຊີ​ອື່ນໆ ທີ່​ສາມາດ​ນໍາ​ໄປ​ລົງທຶນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ​ໜຶ່ງ​ປີ​ລົງ​ມາ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ນຳ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຄົ້ນ​ຄ້ວາສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ພິຈາລະນາ.
 • ຕິດຕາມຍອດເຫລືອບັນຊີເງິນຝາກງົບປະມານ, ຍອດເຫລືອເງິນສົດ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ວຽກງານບັນຊີລວມສູນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ( TSA );
 • ປະສານ​ສົມທົບ, ພົວພັນ ຮ່ວມ​ມື ກັບ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ກັບ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ລັດ ສສ ຫວຽດນາມ;
 • ສະຫລຸບ​ຍອດ​ເຫລືອ​ເງິນ​ຝາກ​​ຢູ່​ລະບົບທະນາຄານ ​ແລະ ຍອດ​ເຫລືອ​ຢູ່​ຄັງ​ເງິນສົດ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ນຳ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ທາງ​ອີ​ເມ​ວ ​ແລະ ຫ້ອງການ​ລັດຖະບານ ທາງ​ເວ​ບ I-Report ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ;
 • ສັງ​ລວມ ການ​ເຄື່ອນ​ໄ​ຫວຍ​ອດ​ເຫລືອ​ເງິນ​ຝາກ​ຢູ່​ລະບົບ​ທະນາຄານ ທີ່​ສາມາດ​ຈ່າຍ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນປະຈຳ​ອາທິດ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະພະ​ແນ​ກ.

3).  ທ່ານ  ບຸນລອດ

 • ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ ກົ​ມງົບປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ, ກົມ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໜີ້​ສິນ ​ແລະ ພະ​ແນ​ກ ການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນ ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າ​ຍ ປະຈຳ​ອາທິດ
 • ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ, ການສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ທີ່ນຳໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ;
 • ສັງລວມບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ກອງທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປີດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະນາຄານ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະພະ​ແນ​ກ.

4). ນາງ ວິລາວັນ ສຸກຜາລີ

 • ຕິດຕາມຍອດເຫລືອບັນຊີເງິນຝາກງົບປະມານຢູ່ທະນາຄານ, ຍອດເຫລືອເງິນສົດ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ວຽກງານບັນຊີລວມສູນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ, ການສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ທີ່ນຳໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ;
 • ສະຫລຸບ​ຍອດ​ເຫລືອ​ເງິນ​ຝາກ​​ຢູ່​ລະບົບທະນາຄານ ​ແລະ ຍອດ​ເຫລືອ​ຢູ່​ຄັງ​ເງິນສົດ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ນຳ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ທາງ​ອີ​ເມ​ວ ​ແລະ ຫ້ອງການ​ລັດຖະບານ ທາງ​ເວ​ບ I-Report ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ;
 • ສັງ​ລວມ ການ​ເຄື່ອນ​ໄ​ຫວຍ​ອດ​ເຫລືອ​ເງິນ​ຝາກ​ຢູ່​ລະບົບ​ທະນາຄານ ທີ່​ສາມາດ​ຈ່າຍ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນປະຈຳ​ອາທິດ;

2). ທ່ານ ນາງ ປະທຸມທິບ ຄຸນລີວົງ ວິຊາການ ( ​ໄຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດ ອົສຕຣາເລຍ )

 1. ຂະ​ແໜງ​ຄັງ​ເງິນສົດ :

1). ທ່ານ ສະອາດ ຄຳ​ມູນ​ທາ ຮັບຜິດຊອບ :

 • ​ສ້າງແຜນເຄື່ອນຍ້າຍເງິນສົດ ແລະ ດັດສົມເງິນສົດ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ຕາມລະບຽບການ;
 • ຮັບຜິດຊອບຖືກຸນແຈສາງເງິນປະຈຳວັນ, ເລກລະຫັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ເອກະສານມີຄ່າຄືເງິນ ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ, ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບທາງລັດຖະການ;
 • ຮັບ-ຈ່າຍ ແລະ ສະຫລຸບເງິນ ເຂົ້າ-ອອກ ຄັງປະຈຳວັນ ເປັນແຕ່ລະວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
 • ເປັນນາຍຄັງປະຈຳວັນ ຮັບສະໂນດນຳສົ່ງເອກະສານຈາກພະແນກບໍລິການຄັງເງິນ, ເບີກຈ່າຍເງິນສົດອອກຈາກຄັງ ສົມທຽບໃສ່ກັບເອກະສານຢັ້ງຢືນການຂໍຖອນເງິນ ໃນແຕ່ລະວັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
 • ກວດນັບເງິນສົດ ສົມທຽບໃສ່ກັບເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບເງິນ, ບັນທຶກບັນຊີເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
 • ສະຫລຸບ ການຮັບ-ການຈ່າຍ ເງິນສົດເປັນແຕ່ລະວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ເພື່ອສົມທຽບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສົມທຽບຍອດເຫລືອບັນຊີ ກັບ ຍອດເຫລືອເງິນຕົວຈິງ ຢູ່ຄັງປະຈຳວັນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
 • ບັນທຶກບັນຊີການເບີກຈ່າຍເງິນສົດອອກຈາກຄັງປະຈຳວັນ ເປັນແຕ່ລະລາຍການ ຕາມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຈິງ ເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
 • ພິມສະໂນດນຳສົ່ງເອກະສານ ຢັ້ງຢືນການເບີກຈ່າຍເງິນໃນແຕ່ລະວັນ ຂັດຕິດໃສ່ກັບເອກະສານ ສົ່ງໃຫ້ພະແນກບໍລິການຄັງເງິນ ເພື່ອປົດບັນຊີ;
 • ກວດກາ, ສະຫລຸບ ສົມ​ທຽບ ບັນຊີ​ພົວພັນ ( ບັນຊີ 59…) ກັບ ພະແນກບໍລິການຄັງເງິນ ແລະ ພິມ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ປະຈຳ​ວັນ, ​ເດືອນ , ງວດ ແລະ ປີ;

ນອກຈາກນັ້ນໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກຂອງຂະແໜງບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ດັ່ງນີ້ :

 • ສະຫລຸບ​ຍອດ​ເຫລືອ​ເງິນ​ຝາກ​​ຢູ່​ລະບົບທະນາຄານ ​ແລະ ຍອດ​ເຫລືອ​ຢູ່​ຄັງ​ເງິນສົດ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ນຳ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ທາງ​ອີ​ເມ​ວ ​ແລະ ຫ້ອງການ​ລັດຖະບານ ທາງ​ເວ​ບ I-Report ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ;
 • ປະສານ​ສົມທົບ, ພົວພັນ ຮ່ວມ​ມື ກັບ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ກັບ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ລັດ ສສ ຫວຽດນາມ;
 • ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຄະນະພະ​ແນ​ກ.

  ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໜູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບແບບແຜນການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ, ວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ພັນທະບັດ ໂດຍປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ບົນພື້ນຖານການແບ່ງງານ ໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜີດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ.
 2. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ແລະ ພັນທະບັດກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ;
 3. ພົວພັນປະສານສົມທົບ ກັບພະແນການອ້ອມຂ້າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕາມພາລະບົດບາດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ;
 4. ຕິດຕາມກວດກາລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ປະເມີນຜົນ, ຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມສ່ອງແສງລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ວາງແຜນການຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ.
 5. ມີຄວາມສາມະຄີ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ໝາຍເຫດ : ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ພາຍໃນພະແນກແຜນການແລະບໍລິຫານແຫ່ຼງເງິນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດຮຽນຮູ້ຫລາຍໜ້າວຽກ ສາມາດເຮັດວຽກປ່ຽນແທນກັນໄດ້; ສະນັ້ນ ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ບາງສະຫາຍ ຈະໄດ້ສຶກສາ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກຂອງຂະແໜງການອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd